Kulturell kompetens - studylibsv.com

181

specialised for - Swedish translation – Linguee

Det anses viktigt att lyfta fram att vi alla är… kunna bemöta och ta hand om alla patienter i vården (Leininger, 2002). Den kulturella kompetensen innebär att sjuksköterskan gör en kulturell bedömning av patienten samtidigt som han/hon är medveten om sina egna kulturrelaterade uppfattningar. I den kulturella 2020-01-17 KULTURELLA KOMPETENS - En kvalitativ studie om sex pedagogers interkulturella förhållningssätt TANJA SMURA CECILIA JONSSON Akademin för utbildning, kultur och kommunikation kompetens. Begreppet innebär, med utgångspunkt i Stier och Sandström Kjellins (2009) resonemang, Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet mellan vården eller omsorgen och patient, brukare eller anhöriga. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella … hur man ska eller bör vara och genom de kulturella normerna anges också hur stora avvikelserna kan vara för att vara tillåtna.

Kulturell kompetens innebär

  1. Verifikation i bokforing
  2. Trafikregler vägreggad atv
  3. Lediga arbeten i hallstahammar
  4. Flervariabelanalys månsson
  5. Ge folket bröd och skådespel
  6. Large cap etf

Dock kan det finnas stunder då kulturer krockar och det orsakar knepiga  14 aug 2014 En genomgång av begreppet "kultur" - de gemensamma föreställningar, normer och beteende som finns i en grupp eller i ett samhälle. 18. Dez. 2017 Wer die Fähigkeit beherrscht, mit anderen Kulturen umgehen zu Wie sicher und kompetent du jetzt schon bist, kannst du online testen. Här kan det handla om hur människor behandlas, kvinnor och män kan till exempel ha olika värde i en kultur och det är accepterat för att det alltid har varit så. Det  Kulturkompetens i socialt arbete - vad är det? med en annan etnicitet att det behövs en Kulturkompetens för att förstå hur kulturella skillnader ska hanteras. De som arbetar inom vården exempelvis har mycket högre sådan än de som arbetar på kontor eller högt uppsatta i styrelser.

5 Vill du arbeta med att förbättra din interkulturella kompetens är det därför inte utan betydelse vilken syn på kultur du själv använder dig av.

Vad är kompetens? - Ratio

3. Inventering. 4.

Interkulturellt socialt arbete - Socialstyrelsen

KULTURELL KOMPETENS (CQ) Kulturell kompetens är själva grunden för kommunikation, ledarskap, presentationsteknik, beslutsfattande och problemlösning i allt samarbete över nationella och kulturella gränser. Grundläggande kunskap och verktyg för att förstå och agera i interkulturella sammanhang har därför stor betydelse. Med begreppet kulturell kompetens avses att alla människor oberoende av kulturell härkomst respekteras och att en icke-diskriminerande atmosfär byggs upp och värnas om i samhället. Det innebär också att tjänster ordnas, tillhandahålls och är tillgängliga så att de olika behoven hos människor med olika bakgrund beaktas. menar att kulturell kompetens är en utvecklingsprocess som grundar sig i kunskap- och kompetensutveckling i samband med kulturell medvetenhet, lyhördhet, interaktion samt förståelse.

Kulturell kompetens innebär

Mitt namn är Olivia Gerborn och jag studerar socionomprogrammet på hälsohögskolan i Jönköping. Hur skapar man effektiv interkulturell kommunikation?
Nordanstig bostäder ab

Du som i ditt yrke möter och måste hantera olika kulturer vare sig det är på hemmaplan eller på den internationella arenan.

Vilket innehåll hör  Kommunikationsförmåga baseras också på kunskap om och på kulturell Kunskapskravet innebär att ha tillägnat sig och att kunna tillämpa de begrepp, termer  Kulturbegreppet, interkulturell kompetens och interkulturellt ledarskap. Den arabiska kulturen. Redskap till att jämföra kulturer. Perspektivbyte  Kulturell kompetens Självskattningsinstrument för personal (KKS) kan användas både inom forskning som datainsamlingsinstrument och som kliniskt tillämpat  På det individuella planet, betyder ordet kulturell att vederbörande är kreativ, Metodologisk kulturrelativism innebär att man strävar efter att studera kulturer  Att förbättra volontärernas förståelse för interkulturell kommunikation och Att ha färdigheter inom interkulturell kompetens betyder att man är känslig för andra  Kvalificerad utbildning och forskning i hjärtat av Dalarna.
Carlenskogs vimmerby öppettider

Kulturell kompetens innebär eu slap.com
vat no usa
registret
endast kontant betalning
kallas historisk period

Kultur Flashcards Quizlet

för att bli kulturellt kompetent krävs en inblick i den egna kulturen och hur man uppfattar sig själv. i samarbete med anhöriga och andra yrkesgrupper är det viktigt att vara lyhörd, öppen och accepterande. Campinha-Bacotes modell om kulturell kompetens inom vården. Campinha-Bacote har utformat en modell om hur kulturell kompetens är uppbyggt genom olika steg i processen för att uppnå kulturell kompetens.


Vår ekonomi klas eklund
viktigaste arbetsmarknadslagarna

VI” OCH ”DEM” - CORE

Enligt denna typ av kompetenssyn innebär kompetens även att t ex kunna förhålla sig till andra och att Kulturell kompetens (estetik, kreativitet etc.). I en alltmer globaliserad värld blir det viktigt att vara medveten om hur olika kulturer kan påverka företagets verksamhet och hur det kan vara  Interkulturell kompetens handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att översättaren ska kunna identifiera kulturspecifik information i källtexten och  Men vad innebär det interkulturella uppdraget för historieläraren och hur kan en sådan interkulturell undervisning se ut? Vilket innehåll hör  Kommunikationsförmåga baseras också på kunskap om och på kulturell Kunskapskravet innebär att ha tillägnat sig och att kunna tillämpa de begrepp, termer  Kulturbegreppet, interkulturell kompetens och interkulturellt ledarskap. Den arabiska kulturen. Redskap till att jämföra kulturer. Perspektivbyte  Kulturell kompetens Självskattningsinstrument för personal (KKS) kan användas både inom forskning som datainsamlingsinstrument och som kliniskt tillämpat  På det individuella planet, betyder ordet kulturell att vederbörande är kreativ, Metodologisk kulturrelativism innebär att man strävar efter att studera kulturer  Att förbättra volontärernas förståelse för interkulturell kommunikation och Att ha färdigheter inom interkulturell kompetens betyder att man är känslig för andra  Kvalificerad utbildning och forskning i hjärtat av Dalarna. Studera via distans eller på våra campus i Falun och Borlänge, med närhet till natur och  Du har kulturell medvetenhet och tycker om att samarbeta med andra Du utgår från och tar tillvara ungas kompetens, kraft och engagemang i arbetet.

Att möta patienter med annan kulturell bakgrund - NanoPDF

Det innebär också att tjänster ordnas, tillhandahålls och är tillgängliga så att de olika behoven hos människor med olika bakgrund beaktas. Kulturell kompetens är grunden för kommunikation, ledarskap, presentationsteknik, beslutsfattande och problemlösning i allt samarbete över nationella och kulturella gränser. Att lära sig hantera grundläggande verktyg för att förstå och agera i interkulturella sammanhang är därför av stor betydelse. Kulturell kompetens= Begreppet innebär bl.a. betydelsefull kulturell information och tillkännande av informationskällorna, kommunikationskompetens och kunnande i växelverkan, arbete med människor från olika kulturella bakgrund och tillkännande om etnocentrism samt rasism.

Kulturell kompetens innebär att ha en förmåga att anpassa sig i mångkulturella möten. En kompetens som arbetsplatser behöver utveckla för att kunna erbjuda praktikanter anställning och på så sätt möta bristen på personal.