Detaljplaner - Halmstad växer - Halmstads kommun

2902

Gällande detaljplaner - Tyresö kommun

Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov. i lagstiftningen, så som Plan-och bygglagen (PBL) samt Boverkets byggregler (​BBR). De detaljplaner som vunnit laga kraft är de planer som är gällande. I kartan nedan visar de gråmarkerade ytorna planlagda och gällande planer. Om du klickar  Alla gällande detaljplaner (planer som vunnit laga kraft) hittar du i Linköpings karta. Zooma in tills dess att beteckningarna visas och klicka sedan på den plan du  Du hittar lagakrafthandlingar till alla planer som fått laga kraft i kommunens webbkarta.

Gällande planer

  1. Vi som var unga på 70-80 talet
  2. Nordea indexfond global morningstar

Nedan kan du ta del av kommunens planhandlingar genom att  11 feb. 2019 — Delar av Larsmo kommuns gällande detalj- och generalplaner publiceras under rubrikerna Detaljplaner, Strandgeneralplan och Generalplaner. 19 okt. 2020 — Gällande detaljplaner.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19 Du är här: Startsidan / Bygga / Kommunens planarbete / Gällande planer / Gällande detaljplaner Detaljplaner kan se väldigt olika ut. Gällande detaljplaner kan se olika ut och ha olika detaljeringsgrad. Detta beror dels på att områden skiljer sig åt och i bland kan det vara befogat att reglera mer inom ett visst område men det kan också bero på att detaljplaner har tagits fram under olika tidsperioder.

Gällande detaljplaner - Östhammars kommun

Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, bygglov och politik. Gällande detaljplaner Om du klickar på länkarna nedan kommer du till kartor där du kan se planlagt område i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner. Zooma in till önskat område och klicka i kartan så kommer det upp en ruta med länkar till gällande detaljplanehandlingar. Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som det ska byggas är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte.

Karta över gällande detaljplaner - Laholm

Här hittar du alla gällande detaljplaner, klicka på ett område i kartan för att se vilka detaljplanehandlingar som finns tillgängliga. 15 feb. 2021 — Här hittar du detaljplaner i Solna som gäller helt eller delvis. Kontakta staden om du behöver hjälp med att hitta rätt. Solnas planarkiv omfattar  Gällande planer. Planer som fått laga kraft under två senaste år finns till påseende på hemsidan. Gällande generalplaner över fastlandet och skärgården finns  Som en del i kommunens digitaliseringsarbete finns det nu möjlighet att hitta detaljplaner på Bollebygds kommuns hemsida.

Gällande planer

Gällande detaljplaner i Solnakartan.
Charlotta granath studie- och yrkesvägledning

Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2035.

Busstationsskvären (ak0962). Elbacken 4  En gällande detaljplan är utgångspunkten för vad som får byggas i ett område. Gällande detaljplaner. Lyssna.
Skoluniform undersokning

Gällande planer karta skelleftea
java effective 3rd edition
ami asset management
pass sverige
ordet demokrati betydelse
rente skattekonto fradrag

Gällande detaljplaner - Nykvarns kommun

Gällande detaljplaner Om du klickar på länkarna nedan kommer du till kartor där du kan se planlagt område i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner. Zooma in till önskat område och klicka i kartan så kommer det upp en ruta med länkar till gällande detaljplanehandlingar.


Spotify aktie
masterexamen i filmvetenskap

Gällande detaljplaner - Uddevalla kommun

Här hittar du detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft samt godkända program. Äldre planer finns inte tillgängliga på  Pågående planer. Om du letar efter ett pågående planarbete, där vi tar fram nya detaljplaner eller gör ändringar i en befintlig detaljplan, kan du hitta beskrivningar  Gällande planer. Här presenteras detaljplaner, områdesbestämmelser och övriga fysiska planer som vunnit laga kraft. Detaljplaner och områdesbestämmelser  Nedan finns gällande general- och detaljplaner uppdelade enligt kommunområde. På oplanerade områden följer man kommunens byggnadsordning.

Gällande planer - Hammarö kommun

Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad. När en detaljplan vunnit laga kraft hittar du den under fliken Gällande planer. Gällande planer Alla kommuner ska ha en översiktplan som beskriver grunddragen för hur mark och vatten ska användas. Detaljplaner beskriver vad som gäller för ett område inom tätbebyggt område. Planer framtagna före 2003 finner du med hjälp av webbkartan. Hittar du inte det du söker kan du kontakta planenheten för mer information. Se kartan över gällande detaljplaner i större vy Gällande detaljplaner En detaljplan berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas.

Nedan finner du vilka planer som har fått laga kraft  11 aug 2020 Teckenförklaring till kartan. Detaljplan, stadsplan, byggnadsplan. Nyligen lagakraftvunna planer. Områdesbestämmelser. Fastighetsplan,  I Planarkivet hittar du gällande detaljplaner för Trollhättans kommun och även planer som är under arbete.