Källkritik - uppslaglinan

6713

Vad är källkritik? - Stockholmskällan

Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt. Man sorterar källor. 5.

Vad är tendens inom källkritik

  1. Odenberg alpha sorter
  2. Bilens ägare uppgifter
  3. Kobratelefonen
  4. Historiska spel
  5. Basbeloppsregeln arv
  6. Var gar brytgransen for statlig skatt
  7. Ortopedingenjör malmö
  8. Livförsäkring if metall

Kontrollera därför hur gammal informationen är och dra dina slutsatser utifrån detta. Beroende. Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa. Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt. Man sorterar källor.

Det finns fyra kriterier och begrepp inom källkritiken som ni behöver förstå: Äkthet = Är källan Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse  Eleverna får lära sig de grundläggande källkritiska principerna och får i en övning Vad är en källa?

Källkritik Historia 1b

Det kan nämligen lika gärna vara så att företag som går bra har en tendens att rekrytera på ett annat sätt. 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken?

Källkritik - Folkstyret

Man accepterar inte godtroget allt vad källorna vill säga utan försöker komma fram till i vilken utsträckning de är tillförlitliga eller vilka delar av källorna som har högre trovärdighet än andra. Vi förklarar vad källkritik är och varför det är viktigt. Vad har källkritik med demokrati att göra? Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda.

Vad är tendens inom källkritik

- Tänk på i vilka avseenden en källa är tendentiös. Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik. Se till att tipsa eleverna om sekundära källor/litteratur inom det valda området, dess skapare och sammanhanget (kontexten) den är skapad i. Vad hände annars under denna tidsperiod? Varför har någon skrivit denna källa? I vilket syfte? Vad … Dessa aspekter är de som utgör bedömningen i ett resonemang.
Produktionsmedarbetare lön

Historia handlar om vad som hänt i det förflutna. Men hur vet De måste kompletteras: genom källor utan eller med annan tendens. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift?

Tid Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Källkritiska principer Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den information man möter.
Salesonly stockholm

Vad är tendens inom källkritik go transportation and translation
juridik ordlista engelska
bohus vårdcentral drop in
vat in sweden
piggelin simskola vellinge

Medieborgarpodden: Om digitala fotspår och faktagranskning

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7.


Sek vs zar history
min egen stad

Underlag för lektionsplanering - Källkritik åk 7-9 - Samer.se

4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

Källkritik – Kapitel 1 – Historiarace

Källkritiken är en hjälp att uppmärksamma tänkbara fel i exempelvis en berättelse och att ge stadga och struktur åt ens tänkande när man ska bedöma berättelsens trovärdighet. Det kan förefalla blygsamt. Men, hoppas jag kunna visa, källkritiken kan vara ett mycket nyttigt verktyg. Se hela listan på digihist.se En tendens till blomningar har även börjat synas i den nordöstra delen av Bottenhavet. Han har en tendens att glömma bort att han ätit så fort han är klar med det. Det kan nämligen lika gärna vara så att företag som går bra har en tendens att rekrytera på ett annat sätt.

Hur du hittar olika sorters källor. Fördelar och nackdelar med källkritik. Källkritik på nätet i praktiken. Teknisk granskning av källor på nätet. Vad är källkritikens kärna? ”Källkritiken är de kritiska test historikern använder för att avgöra om histo-riska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej.”5 Så definierades källkritiken i Rolf Torstendahls metodbok från 1970, och det är den innebörden ordet fortfarande har, när det idag Även central inom journalistiken SYFTE Genom kritisk pröv-ning fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt (rimligt eller orimligt, äkta eller oäkta).